News

Hvorfor bliver der gule pletter på græsplænen?

ved Rebecca Olsen May 24, 2024

Hvorfor bliver der gule pletter på græsplænen?

Hvis hunde tisser det samme sted flere gange, bliver græsset på stedet gult og kan stoppe med at gro.

Al urin indeholder en forholdsvis stærk koncentration af kvælstof, der i mindre doser virker som gødning. men høje koncentrationer af urin, virker som gift på planter. Derfor bliver hundetis først et problem for græsplænen, hvis hunden tisser det samme sted gentagende gange.

Hvad gør du mod visne pletter fra hundetis?

Hvis græsset er blevet så medtaget af urinpåvirkning, at det er holdt op med at gro, er der ikke andet at gøre end følgende:

- Grav 5-10 cm af jorden, hvor græsset er visnet.

- Erstat med nyt jord.

- Så nyt græs på pletten.

og gå så evt. et par ekstra ture med hunden hver dag, så den ikke behøver at tisse på græsplænen.